PATTI SMITH

RADIO ETHIOPIA

JAPAN 1976

ARISTA IES-80724